Sadarbības principi

Kādi ir kompānijas Forevers galvenie sadarbības principi? Kas palīdz veidot stabilas un ilglaicīgas attiecības ar partneriem un klientiem?

 

Praktiskums

 

Caurspīdīgums

Katram nodomam, katram biznesa lēmumam jābūt realizējamam praksē – mums nepatīk lieki fantazēt. Tā vietā labāk padomāsim, kā vēl varētu uzlabot izejvielas, materiālus un produkciju Forevers?

Katrai mūsu un partnera veiktajai darbībai jābūt saprotamai un caurspīdīgai, neatkarīgi no tā, cik tā ir sarežģīta.

 

Godīgums

 

Precizitāte

Sadarbības ietvaros nav pieļaujamas krāpnieciskas darbības, jo tās ietekmē ražojamās produkcijas kvalitāti. Mēs rūpējamies un atbildam par patērētāju veselību!

Ikdienā saskaramies ar lieliem, patiešām lieliem, darba apjomiem, un vienīgi augsta precizitāte sistematizē katru nostrādāto stundu.

 

Lojalitāte

 

Paredzamība

Ja saskaramies ar konfliktsituācijām, paliekam saprotoši un lojāli.

Vēlamies būt pārliecināti par sadarbības pamatvērtībām – īpaši, ja tas skar izejvielu un pakalpojumu kvalitāti, apjomus, termiņus.

 

Uzticamība

 

Ilglaicīgums

Vēlamies uzticēties katram partnerim un pierādīt savu uzticību.

Darbs pie attiecību veidošanas vainagojas ar stabilitāti, ko visvairāk novērtējam jebkurā sadarbībā.

 

Kopā mēs radām labvēlīgu vidi, kurā vadošo lomu ieņem patērētājs, katru dienu uz sava galda liekot garšīgu un kvalitatīvu Forevers produkciju.